Catégorie : VIV LIB

Ki jan a’w ? Pétèt ou ka mandé’w pouki non an mwen sé « chatengn » (a pa pas an enmé sa). Sé parapòt a on tipawòl kréyòl « Fanm sé chantegn nonm sé fouyapen ». Adan lavi tousa an ka viv ka rann mwen pli fò é an pa ka krazé, ou konprann sa an vlé di’w ?
An ké miganné kréyòl é fransé, an ké éséyé ba maké an mwen on kadans, on ti mizik ki ké karésé zòrèy a-zòt.
Kréyòl ka fè kyè an mwen bat fò, adan tout sitiasyon nou ka jwenn èvè tipawòl an nou, sé sa ki bèl.
Sa an pé di sé pran ti ban a’w, sizé !
Pran kwi a’w é lésé pawòl-la woulé.
An enmé tousa ki ka touné alantou a lèspri, lanmou, lavi é « self-love ».

Le créole m’anime énormément mais je ne fais pas la guerre à la langue française.
Résidant sur une île où la diglossie règne, j’essaie de garder une certaine maîtrise écrite et orale de mon créole.
Je partagerai avec vous mon amour pour le créole, mes passions et mes pensées.

An nou ay !